Volg ons op
Welkom bij
Merc Elite Bèta
 
Meld je aan voor je nieuwe account nadat je je bètasleutel hebt ingevoerd.
Bètasleutel nodig?
Meld je hier aan voor een uitnodiging:
 
 
 
Meer nieuws volgt binnenkort!
Laatste nieuws

14-08-2014

Merc Elite gaat uit de lucht!

Attentie, Merc Elite-spelers,

Het afgelopen jaar hebben we Merc Elite uitvoerig geëvalueerd en hebben uiteindelijk besloten om met Merc Elite te stoppen. We gaan ons echter richten op een nieuwe MOBA waar we op dit moment hard mee bezig zijn.

Het gehele ontwikkelproces van het spel is bijzonder leerzaam geweest, met name de open bèta-fase waarin we heel veel reacties van jullie mochten ontvangen.

We willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor de ontelbare uren waarin jullie hebben gespeeld, bugs hebben doorgegeven of vragen en opmerkingen op het forum hebben geplaatst.

We hopen dat jullie samen met ons opnieuw op reis willen gaan naar een nieuwe en betere MOBA die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, mede gebaseerd op de reacties die we van jullie hebben ontvangen.

Wees niet bang, we zullen jullie toewijding niet vergeten!

Vandaar dat we alle spelers die aan Merc Elite hebben meegedaan een EXCLUSIEVE skin in onze nieuwe MOBA krijgen. Deze skin is alleen verkrijgbaar voor ex-Merc Elite-spelers en op die manier kun je jezelf van de andere spelers onderscheiden.

Houd de ontwikkelingen in de gaten over onze nieuwe MOBA. We hopen dat je de eerste bent die op de hoogte is van het laatste nieuws!

Het Merc Elite-team

14-07-2014

Release 017 - Client/Server veranderd!

Attentie Mercs,

Morgen gaan we Release 017 lanceren op Dinsdag 15 Juli om 08.00 uur. Met deze verandering willen we een aantal bug oplossingen plaatsen en nog belangrijker; een compleet nieuwe server communicatie systeem. Zoals velen van jullie wellicht hebben gemerkt is er veel lag en zijn er disconnects. We hebben dit veranderd zodat de Merc Elite client 'spreekt' tegen de server om zichzelf automatisch te verbeteren wanneer er problemen zijn.

Met dat gezegd te hebben, houdt a.u.b. een oogje in het zeil voor de performance en/of errors en problemen die kunnen voorkomen! Als je iets tegenkomt wat niet goed functioneerd, meld het dan a.u.b. via het forum of via een support ticket. In welk geval je dan ook een probleem tegenkomt, we hebben altijd een screenshot nodig en een kopie van je logfiles zodat we duidelijk en direct kunnen zien wat er aan de hand is. Als je speelt via de Client versie kan je de logfiles die je nodig hebt hier vinden:
[default settings]:

Voor het spel:

c:\Program Files (x86)\Merc Elite\packages\MercElite_Data\output_log.txt

Voor de launcher:

c:\Program Files (x86)\Merc Elite\MercEliteLauncher_Data\output_log.txt

Met jullie hulp kunnen we zo snel mogelijk problemen oplossen en ervoor zorgen dat het spel nog beter loopt.

Uw Merc Elite Team.

23-06-2014

Veranderingen van de Algemene Voorwaarden op 24-06-2014

Veranderingen van de Algemene Voorwaarden op 24-06-2014


Beste spelers,

Op 24-06-2014 voert Bigpoint veranderingen door aan de Algemene Voorwaarden http://policy.bigpoint.net/policy.php?language=nl&geoCountry=NL#tac

We willen jullie hier graag wat uitleg geven over de veranderingen en de reden waarom het verandert.

FAQ

V: Betreft de verandering alle spelers?

A: De verandering betreft alle spelaccounts, die bij Bigpoint Sarl & Co, SCS zijn geregistreerd. Spelers, die zich via Bigpoint Inc. hebben geregistreerd, vallen hier niet onder en worden daarom niet gevraagd om opnieuw de AV te accepteren.

V: Welke veranderingen vinden er plaats in de AV?

A: Zoals jullie misschien al wel weten, treedt op 13 juni 2014 de richtlijn voor de Europese consumentenrechten in werking. Deze richtlijn moet de rechten van de consument, vooral wat betreft online-transacties, in de hele Europese Unie uniformeren.

Een voorbeeld: koop je als EU-burger in een ander EU-land spullen online, dan hoef je je geen zorgen meer te maken, of er in dat betreffende land wel dezelfde consumentenrechten (bv. het recht op herroeping, wat bij ons ook wel bekend staat als ‘bedenktijd’) gelden als in je eigen land. Deze rechten worden vanaf 13 juni voor de hele Europese Unie hetzelfde.

V: Moet ik de AV opnieuw accepteren?

A: Ja, want ook wij moeten onze bepalingen mbt. het recht op herroeping aanpassen. De nieuwe Algemene Voorwaarden gelden vanaf 24-06-2014. Wij zijn het verplicht om aan jullie te vragen om de geactualiseerde Algemene Voorwaarden te accepteren.

Daarom zul je vanaf 24-06-2014 een scherm met de AV te zien krijgen in het spel en deze moet je accepteren voordat je verder kunt spelen.

V: Wat gebeurt er, als ik de AV niet accepteer?

A: Wanneer deze AV in werking treden, kun je ervoor kiezen ze niet te accepteren. Dat betekent echter wel, dat je het spel niet meer verder kunt spelen. Indien je daar formeel een klacht over in wilt dienen, moet dat schriftelijk per post aan ons kantoor in Luxemburg worden gezonden. Het adres vind je aan het einde van de Algemene Voorwaarden en op onze bedrijfswebsite.

16-06-2014

Merc Elite - De komende weken!

Attentie Mercs,

Geen paniek - we zijn er nog steeds en we werken nog steeds aan Merc Elite! De reden voor de afwezigheid van nieuwe Mercs, mappen en missies is dat we aan het werken zijn aan een aantal grote nieuwe features die grote verbeteringen teweeg zullen brengen binnen dit spel. Om dit succesvol te kunnen doen, betekend dit dat we er veel tijd in moeten stoppen en moeten multi tasken.

We moeten werken aan de codering, aan de nieuwe Mercs, de nieuwe mappen en het vinden van de balans tussen de nieuwe controles van deze features. Onze volgende update is eerder een grote upgrade, aangezien het de snelheid van de servers zal verhogen en verbeteren. Dit betekend een stabielere connectie voor meer spelplezier! De Reconnect feature in-game kost ons nog wat meer tijd om te implementeren.

We bieden ook onze excuses aan voor de weinige informatie in de afgelopen weken en we zullen dit zeker goedmaken in de komende weken en maanden. Ons doel is om jullie meer inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen Merc Elite en ook uitleggen waarom deze ontwikkelingen zo veel tijd kosten!

Uw Merc Elite Team

11-06-2014

Kansspelbepalingen

Kansspelbepalingen

Bigpoint biedt op het portaal, op spel- en forumwebsites en op websites als Facebook, Twitter, Google+ en YouTube kansspelen aan. De deelname aan de kansspelen en de uitvoering daarvan zijn geregeld in de volgende bepalingen. Veranderingen aan deze kansspelbepalingen staan genoemd bij het desbetreffende kansspel.

§ 1 Kansspel

(1) Het kansspel kan in samenwerking met verschillende partners worden uitgevoerd.
(2) Een deelnemer neemt deel aan het kansspel, indien hij/zij zich correct en tijdig aanmeldt en zich aan alle kansspelregels houdt. De specifieke regels voor de aanmeldingsprocedure en het verloop van het kansspel worden bij het bekendmaken van het betreffende kansspel gepubliceerd.
De deelname is gratis en niet afhankelijk van de aanschaf van een product van Bigpoint of aangesloten bedrijven. Deelnemen is alleen mogelijk door het accepteren van deze deelnamevoorwaarden.


§ 2 Deelnemer

(1) Deelnamegerechtigd zijn meerderjarige, handelsbekwame personen. Minderjarige en beperkt handelingsbekwame of niet-handelingsbekwame personen moeten vóór deelname toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger hebben. Om deze voorwaarde te controleren, heeft Bigpoint het recht om prijswinnaars te vragen een kopie van het legitimatiebewijs in te sturen.

(2) Voor deelname aan het kansspel is het absoluut noodzakelijk, dat alle persoonlijke gegevens naar waarheid worden ingevuld.

(3) Personen, die zich bevinden in één van de volgende staten van de USA, dat wil zeggen in Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, South Dakota, South Carolina, Tennessee of Vermont, mogen volgens de wet niet deelnemen en worden daardoor uitgesloten van deelname aan een kansspel. In Italië en Brazilië is de prijs begrensd tot een waarde van maximaal €150,-.


§ 3 Uitsluiting van het kansspel

(1) Medewerkers van Bigpoint, de verbonden ondernemingen van de Bigpoint Groep en van de deelnemende coöperatiepartners en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

(2) Bij een overtreding van de deelnamebepalingen behoudt Bigpoint zich het recht voor, personen direct en met terugwerkende kracht uit te sluiten van het kansspel. Mogelijkerwijs kunnen in deze gevallen ook prijzen naderhand worden ingetrokken en teruggevorderd.

(3) Uitgesloten van deelname worden ook de personen die gebruikmaken van ongeoorloofde hulpmiddelen of zich via een andere vorm van manipulatie voordelen verschaffen. Mogelijkerwijs kunnen in deze gevallen ook prijzen naderhand worden ingetrokken en teruggevorderd.
(4) Uitgesloten van deelname is een ieder die onjuiste gegevens over zijn persoon en/of zijn account verstrekt (§ 2 (2)).


§ 4 Uitvoering en afwikkeling

(1) De uitvoering van het kansspel en de selectie van de prijzen wordt door Bigpoint en/of de betreffende partners gedaan.

(2) De leveringsvoorwaarden voor het uitkeren van de prijzen worden door Bigpoint of haar partners vastgesteld. Eventuele extra belastingen of verhoogde leveringskosten voor een levering in het buitenland komen ten laste van de winnaar. Indien de aflevering van de prijs niet plaats kan vinden vanwege redenen die aan de winnaar te wijten zijn, dan betaalt de winnaar de betreffende kosten voor het opnieuw verzenden zelf. Indien uitkering van de prijs niet of niet onder acceptabele omstandigheden mogelijk is, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige, vervangende prijs.

(3) De winnaars worden binnen twee weken per e-mail door Bigpoint op de hoogte gebracht. Bigpoint is gerechtigd, de gegevens van de winnaars aan de partner door te geven, indien een prijs via de partner wordt uitgekeerd.

Meldt de winnaar zich niet binnen tien werkdagen na het sturen van de kennisgeving, dan vervalt de aanspraak op de prijs en wordt er via loting een nieuwe winnaar getrokken.
De aanspraak op de prijs vervalt eveneens, als de uitkering van de prijs niet binnen vier maanden na de eerste kennisgeving over de prijs, door omstandigheden te wijten aan de winnaar, uitgekeerd kan worden.

(4) Per deelnemer wordt er slechts 1 prijs uitgekeerd bij een kansspel. Indien meerdere deelnemers de juiste oplossing hebben, wordt de winnaar bepaald door een loting.

(5) Een uitbetaling in contanten is niet mogelijk. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan andere personen.

(6) Bezwaren kunnen onder vermelding van het kansspel binnen 14 dagen na de openbaring van de reden schriftelijk aan Bigpoint worden gericht. Telefonisch of te laat ingediende bezwaren kunnen niet in behandeling worden genomen.

(7) Het in het kader van het kansspel als prijs gepresenteerde item is niet per definitie identiek aan het gewonnen item. Er kunnen afwijkingen zijn wat betreft het model, kleur en dergelijke. De prijssponsor mag een gelijkwaardig item qua ontwerp en type aanbieden als prijs .

(8) Indien een minderjarige deelnemer wint, is uitsluitend zijn wettelijke vertegenwoordiger gerechtigd, de prijs in ontvangst te nemen.
(9) Alle...

Kansspelbepalingen

23-05-2014

Sweepstake #4 op Facebook tot Maandag 26 Mei!

Attentie Mercs,

We hebben net de Sweepstake geactiveerd op Facebook! Ga dus snel naar de Facebook Pagina van Merc Elite, vul je user ID in en wie weet win jij 1500 goud! Vergeet niet deze pagina met je vrienden te delen.

Uw Merc Elite Team

13-05-2014

Onderhoud - 14 Mei om 08.00 uur CEST

Attentie Mercs,

We hebben morgen ochtend een kort onderhoud van de servers gepland op 14 mei om 08.00 uur. Tijdens dit onderhoud worden verschillende bugs uit het spel gehaald en worden de servers stabieler gemaakt.

Uw Merc Elite Team
9-04-2014

Onderhoud - 10 April 2014 om 08.00 uur CEST.

Attentie Mercs,

We hebben onderhoudswerkzaamheden gepland op 10 april om 08.00 uur tot ongeveer 09.30 uur om meerdere problemen tegelijk op te lossen.


Onder andere de volgende problemen worden opgelost:

·Algemeen

·- Settingsworden opgeslagen als je de Apply button klikt.
·- Nieuw dialoog venster popt up als je aan het chatten bent zodat je niet per ongeluk het chat venster sluit.
·- Full scherm snel knop op Firefox werkt nu. Je kan nu dus een sneltoets selecteren in Firefox om Merc Elite weer in full scherm te spelen.
·- Je kan nu weer met je muis scrollen bij de inventarisatie lijst.

·Winkel
- Wapen details zijn weer normaal zichtbaar

Text


·- Verschillende teksten en elementen van teksten zijn aangepast zodat ze juist weergegeven worden.

Uw Merc-Elite team

9-04-2014

Sweepstake op Facebook vandaag tot Vrijdag!

Attentie Mercs,

Als dankje voor de 5000 fans op facebook, lanceren we vandaag onze eerste Sweepstake op Facebook. Ga er dus heen en type je userID op het juiste gedeelte op Facebook in en misschien win jij een maand Premium! Vergeet ook niet om de Sweepstake te delen met je vrienden!


Uw Merc-Elite Team

24-03-2014

Vernieuwde algemene voorwaarden vanaf 02 April 2014

Attentie Mercs,

Op 02 april 2014 gaat Bigpoint een aantal kleine maar noodzakelijke veranderingen in de Algemene Voorwaarden http://nl.bigpoint.com/disclaimer/#terms aanbrengen.

We weten dat dit soort wijzigingen altijd tot vragen leidt, vandaar dat we jullie nu al willen uitleggen wat er gaat veranderen en waarom dat nodig is.

Kortgezegd gaan we de volgende voorwaarden veranderen:

· Toelatingsvoorwaarden (DE: 1.1.3 / EN: 3.1)

o Vanwege geopolitieke redenen accepteert Bigpoint geen aanmeldingen meer uit Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.

o Spelers die met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers al voor hun 18e jaar zijn gaan spelen, vallen nu automatisch onder onze Algemene Voorwaarden zodra ze 18 jaar oud worden.

· SEPA (DE: 7.4)

o Als je automatische incasso gebruikt, bijvoorbeeld om je abonnementen te betalen, sturen we je nu 5 dagen voor de volgende afschrijving een bericht. Hiermee voldoen we aan de regelgeving rond SEPA (Single Euro Payments Area).

· Verplichtingen van de gebruiker (DE: 9.1)

o Onze gebruikers moeten zich aan onze Algemene Voorwaarden en Gedragsregels houden.

· Aansprakelijkheid (DE: 12.1)

o Bigpoint is niet verantwoordelijk indien een gebruiker tijdens het gebruik van de platforms van Bigpoint, om wat voor reden dan ook, de wet overtreedt. Bigpoint behoudt zich het recht voor om incidentele kosten terug te vorderen van de persoon die verantwoordelijk is voor deze wetsovertreding.

De nieuwe Algemene Voorwaarden gelden vanaf 02 April 2014.

We zijn verplicht je te vragen om met de nieuwe Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. Vandaar dat er op 02 April 2014 een speciale pagina zal zijn waarop je de nieuwe Algemene Voorwaarden http://nl.bigpoint.com/disclaimer/#terms moet ‘tekenen’, voordat je verder kunt gaan met MercElite.

Marijke

Hier een link naar de betreffende F.A.Q.:
http://nl.bigpoint.com/mercelite/board/threads/veelgestelde-vragen-nieuwe-av.1323/

20-03-2014

Poll: Respawn gedrag - enkele spawn punten vs. meerdere spawn punten?

Attentie Mercs,

Wij willen graag weten, welke mode jullie het liefst hebben. Heben jullie liever een enkel spawn punt van de Outback map of hebben jullie liever meerdere en wisselende spawn punten op de andere mappen?

Graag stemmen op wat jullie het liefst willen.

Uw Merc Elite Team

12-03-2014

Onderhoud - 13 Maart 2014, start om 08.00 uur CET

Attentie Mercs,

Er zijn onderhoudswerkzaamheden gepland op 13 Maart 2014 om 08.00 uur in de ochtend. Het probleem met de missende beloningen na een match wordt hier opgelost.


Uw Merc Elite Team

4-03-2014

Poll: Welke Merc moet een officiële 'Beta' Skin krijgen?

Attentie Mercs,

Wij willen graag weten welke Merc volgens jullie een speciale 'Beta' skun moet krijgen. Alle Beta spelers krijgen deze vervolgens gratis als de Beta afgerond is. Graag stemmen op jou keus!

Uw Merc Elite Team

18-02-2014

R0131.1 - Speler stats probleem

Attentie Mercs,

We hebben Release 013.1 succesvol gelanceerd, maar terwijl we dat deden waren er problemen met de statistieken van spelers, bijvoorbeeld bij de Badges. Deze problemen zijn bekend en we werken al aan een oplossing.

Het spijt ons van de problemen.

Uw Merc Team

10-02-2014

Onderhoudswerkzaamheden M.E.

Attentie Mercs,

Wij hebben onderhoudswerkzaamheden gepland op 11-2-2014 van 10.00 uur tot 10.20 uur. Tijdens dit onderhoud kan er niet gespeeld worden. Houdt hier rekening mee aub.

Uw Merc Elite team

10-02-2014

Stem voor de mooiste map

Attentie Mercs,

Wij willen graag weten wat jullie de mooiste map vinden. Dit heeft niks te maken met welke het best speelbaar is of het meest gebalanceerd, maar gewoon welke er het mooiste uitziet!

Uw Merc Elite team

3-02-2014

Versie 013 komt eraan! Onderhoud morgen om 08.00 uur CET

Attentie Mercs,

Morgen lanceren we versie 013! Om dit te doen, moeten we Merc Elite tijdelijk offline brengen om het nodige onderhoud plaats te laten vinden. Dit gebeurd morgen om 08.00 uur CET. Meer informatie volgt snel!

Uw Merc Elite team

3-02-2014

Nood onderhoud op 3 Februari van 13.00 uur tot 15.00 uur CET

Attentie Mercs,

Helaas hebben we nood onderhoud moeten verrichten aan de servers vanwege een kritieke situatie. Wanneer de problemen opgelost zijn, posten wij dat hier.

Uw Merc Elite Team

31-01-2014

Uitstel van het script

Attentie Mercs,

We hebben meer tijd nodig om het script te maken om er zeker van te zijn dat alle upgrades die niet werkte ook daadwerkelijk opgelost worden. Dit is de reden dat we deze week ons script nog niet kunnen laten draaien, maar pas volgende week.

Uw Merc Elite team

30-01-2014

Probleem met het kopen van upgrades (opgelost)

Attentie Mercs,

We weten dat er problemen zijn geweest vandaag tot en met nu met het kopen van upgrades. We hebben het probleem gevonden en opgelost. We gaan nu een script prepareren die de verloren credits automatisch terug boekt.

Onze excuses voor het ongemak.

Uw Merc Elite team.

Soldaat, opgelet! Heb jij het in je om een groep ervaren huurlingen te leiden in zware groepsgevechten?

Merc Elite is een gratis militaire MOBA-game over moderne oorlogsvoering. Je hebt al je tactische vaardigheden en moed nodig om met jouw team dit online schietspel te kunnen winnen dat co-op games combineert met ultramoderne wapens en moderne oorlogsvoering. Deze militaire game speelt zich af in de nabije toekomst.

Als ex-huurling van het leger is het jouw taak om mee te doen aan groepsgevechten tegen vijandelijke groeperingen die jou en je troepen willen uitschakelen.

Merc Elite is een online schietspel dat vol zit met snelheid en actie. Weet jij hoe je in deze intense online co-op game vol groepsgevechten en moderne oorlogsvoering kunt overleven?

In Merc Elite, de militaire MOBA-game kun je uit 5 verschillende soorten karakters kiezen om je doelen te bereiken: met Juggernaut beschik je over bijna onverslaanbare wapens voor gevechten op korte afstand en hightech pantsers die je teamgenoten beschermen tegen de schokken van de vijandelijke aanvallen; de Assault-klasse biedt je een scala aan vernietigingswapens waarmee je een enorme hoeveelheid schade kunt veroorzaken; de Recon-klasse verslaat de tegenstanders liever met snelheid en slimmigheidjes; de Heavy Gunner neemt de vijand van afstand onder vuur; terwijl de Tactician iedere vijandelijke beweging volgt, hightech wapens en pantsers implementeert of de luchtmobiele brigade inroept om jouw doelen te bereiken.

Als je je doelen in deze co-op game over moderne oorlogsvoering bereikt, halen jij en je eenheid van elite-huurlingen de oorlogsbuit binnen in het online schietspel Merc Elite. Leid je team tijdens afmattende gevechten en win prijzen en medailles in deze gratis MOBA-game. Werk samen met anderen en laat zien wat jouw waarde is als huurling en specialist in groepsgevechten en moderne oorlogsvoering! Mislukken is geen optie in Merc Elite!

Wat is Merc Elite?

Merc Elite is en online schietspel dat zich in de nabije toekomst afspeelt. Het is een combinatie van moderne oorlogsvoering met groepsgevechten in een unieke MOBA-game. Het online schietspel Merc Elite speelt zich af in een tijd waarin contractsoldaten guerrillagevechten uitvoeren die betaald worden door gigantische bedrijven. Het unieke gevechtssysteem voor direct vuren maakt realistisch gebruik van dekking, zodat het zelfs voor de doorgewinterde MOBA-kenners een totaal nieuwe co-op game-ervaring wordt. Uitgebreide, gevarieerde gevechtsomgevingen bieden een breed scala aan tactische mogelijkheden, waardoor spanning en meedogenloze actie in groepsgevechten voor tien spelers zijn gegarandeerd. Speel geavanceerde militaire wapens, vaardigheden of sterke nieuwe huurlingen vrij, leid je krijgers tijdens dit online schietspel over moderne oorlogsvoering en maak de allerbeste huursoldaten van ze.

Merc Elite is bedoeld voor MOBA-spelers die eens een keer een ander verhaal willen en schietspelfans die op zoek zijn naar nieuwe unieke gameplay. Merc Elite is gratis en draait vooral om eerlijke groepsgevechten in een arena waar vaardigheden tellen.

Test vandaag nog je kunsten als huurling! Merc Elite – tijd om te vergrendelen en te laden!